top of page

Privacy Policy

WhizWave ในฐานะผู้ให้บริการระบบสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปและการตลาดออนไลน์มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ออกแบบมาเพื่อแจ้งลูกค้าผู้มีอุปการะคุณเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("PDPA") เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลของคุณและรับรองว่าจะได้รับการปฏิบัติด้วยความระมัดระวังสูงสุด นโยบายนี้ครอบคลุมสาระสำคัญดังต่อไปนี้
หัวข้อ:


1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อจำเป็นเท่านั้น และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งรวมถึง:


ก. เมื่อสมัครระบบสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป ทั้งแบบฟรี และที่ต้องเสียค่าบริการรายปี ข. เมื่อสมัครจดโดเมนเนม เช่น .com, .net, .co.th และอื่นๆ ค. เมื่อกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มความสนใจบริการ รายงานปัญหา และแสดงความคิดเห็นผ่าน www.whizwave.com


2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมนั้นสอดคล้องกับขอบเขตของบริการของเรา เรารวบรวมข้อมูลที่จำเป็นและเกี่ยวข้องทางกฎหมาย รวมถึง:


ข้อมูลระบุตัวตน: ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรายละเอียดบริษัท

ข้อมูลติดต่อ: ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ทางไปรษณีย์

รายละเอียดบัญชีโซเชียลมีเดีย

ข้อมูลธุรกรรม: รายละเอียดใบกำกับภาษี รายละเอียดการสั่งซื้อ และข้อมูลการชำระเงิน

ข้อมูลทางเทคนิค: ที่อยู่ IP คุกกี้ และข้อมูลเว็บเบราว์เซอร์


3. เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น:


ก. จัดการข้อซักถาม การซื้อ และบริการ ข. ตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งบริการ ค. สร้างรายงานภาษีซื้อและขาย ง. แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการอัปเดตของบริษัทใหม่ อี การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ฉ. ดำเนินการประมวลผลและวิจัยข้อมูลภายใน


4. การจัดเก็บและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลด้วยมาตรการที่เข้มงวด ใบรับรอง SSL (Security Socket Layer) ที่ได้รับอนุมัติจาก CA (Certificate Authority) เข้ารหัสข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลระดับสูงสุด


5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราให้คำมั่นว่าจะไม่เผยแพร่หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมให้กับบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้อง ข้อยกเว้นรวมถึงกรณีที่คุณอนุญาตหรือด้วยเหตุผลทางกฎหมาย


6. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นตามกฎหมายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวม ข้อมูลที่ไม่จำเป็นจะถูกลบหรือทำลาย


7. การใช้คุกกี้

คุกกี้ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้และช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้เข้าชม คุณสามารถปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ แม้ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์


8. การแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราตรวจสอบและปรับปรุงนโยบายนี้เป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริการและข้อกำหนดทางกฎหมาย การอัปเดตจะถูกสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของเรา


9. ติดต่อเรา

หากต้องการสอบถาม เสนอแนะ ใช้สิทธิ์ของคุณ หรือรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเรา
 

10. การลบบัญชีผู้ใช้

สำหรับคำถาม คำแนะนำ หรือการปรับปรุงเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราที่ 081-239-9153 หรือทางเว็บไซต์ของเรา (www.whizwave.com)

bottom of page